Uslugi swiadczone przez Tabak Consulting Sp. z o.o.:

 • karty czasowego i stalego pobytu
 • zaproszenia
 • wnioski wizowe
 • zezwolenia na prace
 • uzyskanie obywatelstwa polskiego
 • rejestracja dzialalnosci gospodarczej
 • rejestracja spólki
 • otworzenie rachunku bankowego
 • zorganizowanie tlumacza, notariusza
 • ubezpieczenia
 • reprezentacja przed urzedami (Urzad Skarbowy, ZUS) – wnioski, odwolania, skargi
 • prowadzenie ksiag rachunkowych

Al. Solidarnosci 117 lok. 305 (wejscie od Al. Jana Pawla II - Centrum Biurowe BIPROMASZ), 00-140 Warszawa